Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciam

Žiadosť o informácie

Z vašej žiadosti o informácie adresovanej obci Gajary musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

 

    Obec je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:

E-MAILOM
jaroslava.ivanicova@gajary.sk

FAXOM
OO421 347797419

POŠTOU
Obec Gajary, Obecný úrad
Hlavná 67/105
900 61 Gajary

TELEFONICKY
00421 347797132


OSOBNE
Obecný úrad Gajary
Počas úradných hodín

 

Postup pri poskytovaní informácií upravuje vnútorný predpis Obecného úradu v Gajaroch , ktorým je   Smernica o povinne zverejňovaných informáciách obcou Gajary a o postupe pri poskytovaní informácií.


 


 

Záznam o oboznámení s internými riadiacimi aktami prevádzkovateľa

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

ÚvodÚvodná stránka