Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciam

Žiadosť o informácie

Z vašej žiadosti o informácie adresovanej obci Gajary musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

 

    Obec je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:

E-MAILOM
jaroslava.ivanicova@gajary.sk

FAXOM
OO421 347797419

POŠTOU
Obec Gajary, Obecný úrad
Hlavná 67/105
900 61 Gajary

TELEFONICKY
00421 347797132


OSOBNE
Obecný úrad Gajary
Počas úradných hodín

 

Postup pri poskytovaní informácií upravuje vnútorný predpis Obecného úradu v Gajaroch , ktorým je   Smernica o povinne zverejňovaných informáciách obcou Gajary a o postupe pri poskytovaní informácií.


 


 

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt
 Bezpečnostný projekt 1-44.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

Záznam o poučení oprávnenej osoby

Záznam o poučení oprávnenej osoby
 Záznam o poučení oprávnenej osoby.pdf (426.2 kB) (426.2 kB)

Záznam o oboznámení s internými riadiacimi aktami prevádzkovateľa

Záznam o oboznámení s internými riadiacimi aktami prevádzkovateľa
 Záznam o oboznámení s internými riadiacimi aktmi prevádzkovateľa.pdf (37.4 kB) (37.4 kB)

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

Poskytnutie informácií dotknutej osobe
 Poskytnutie informácie dotknutej osobe.pdf (27.7 kB) (27.7 kB)

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
 Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.pdf (53 kB) (53 kB)

Dodatok č.1

Dodatok č.1
 Dodatok č. 1.pdf (199.1 kB) (199.1 kB)


dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

webygroup

Úvodná stránka