Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Separácia odpadu

NEBUĎME LENIVÍ,  TRIEĎME ODPAD

PAPIER  DO MODRÉHO KONTAJNERA
PATRIA SEM:    

  
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice,
kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.


NEPATRIA SEM !!!! :
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán
a pod.
 Znečistený papier / kartón od mastnoty treba dať do komunálneho odpadu.

NÁDOBY NA PAPIER  v deň zvozu treba vyložiť pred rodinný dom do 6:00 hod., alebo vo večerných hodinách deň pred zvozom .


SKLO DO ZELENÉHO KONTAJNERA
PATRIA SEM:  
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.


NEPATRIA SEM !!!! :
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.
Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

NÁDOBY NA SKLO  treba vyložiť pred rodinný dom do 6:00 hod. v deň zvozu, alebo vo večerných hodinách deň pred zvozom .  Dočasne umiestnené zelené kontajnery v obci BUDÚ OD NOVEMBRA 2016 ZRUŠENÉ.

 

PLASTY + KOVY do ŽLTÝCH VRIEC        
PATRIA SEM:

 

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. Taktiež sem patria TETRApaky krabice od mlieka a džúsov. Všetky obaly musia byť vymyté. Páchnuce a znečistené obaly nebudú vyvezené !!!

NEPATRIA SEM !!!! :


Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky,
obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

ŽLTÉ VRECIA treba vyložiť pred rodinný dom  do 6:00 hod. v deň zvozu, alebo vo večerných hodinách deň pred zvozom .


 

KOVY spolu s PLASTMI  !!!
PATRIA SEM:
Kovové obaly, alobal, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, nápojové plechovky. . Všetky obaly musia byť vymyté. Páchnucé a znečistené obaly nebudú vyvezené !!!

NEPATRIA SEM !!!!:
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.
Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, prípade do zberných dvorov.

EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ?
ZOPÁR RÁD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD
.

Kam patria PET fľaše?
Patria do žltých vriec na plasty,
pred vyhodením je však potrebné znížiť ich objem, napríklad zošliapnutím.
Kam patria krabice z džúsov a mlieka?
Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich do žltých vriec na plasty.
Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím.

Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb, riedidiel
a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.
Kam patrí polystyrén?
Ak ho nie je veľa, tak patrí do žltého vreca určeného na plasty.
Ak je rozmerný, odneste ho na zberný dvor.
Kam patria krabice z kartónu?

Po zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do modrých nádob na papier.
Kam patrí molitan?
V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu,
vo väčšom množstve patrí na zberný dvor.
Kam patria tégliky z jogurtov?
Patria do žltého vreca určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov jedla,
čiže vypláchnuté.

 

  

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka