Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rady záhradkárom a aktuality

Rady záhradkárom

14.6.2018 SZZ ZO GAJARY - Obaľovač jablčný a slivkový -vyliahnuté húsenice

Podla odpočtov náletu 1. generácie obaľovača jablčného v lokalite Gajary, očakáva sa hromadné liahnutie húseníc škodcu v čase od 16. -18. júna. Preto upozorňujem tých pestovateľov jadrovín, ktorý nevykonali postrek proti nakladeným vajíčkam, že je potrebné vzhľadom na značnú početnosť pretrvávajúcej letovej vlny aplikovať jeden z nasledovných prípravkov:
Buldock 25 EC
Decis Protech
Karate Zeon
Pyrinex M 22
Reldan 22
Cyprin 10
Calypso a
Mospilan 20 SP

Hromadné liahnutie húseníc 1. generácie obaľovača slivkového sa predpokladá na čas od 18. -20. 6. Na zásah sú povolené nasledovné prípravky:
Decis Protech
Karate Zeon a Calypso

Let obaľovača marhulového - kôrového pretráva v stredne početnej vlne a preto je potrebné kmene marhúľ v 10 dňových intervaloch ošetrovať zmývacím postrekom prípravkami :
Karate Zeon alebo
Dursban 480 EC

 

27.4.2018 SZZ ZO GAJARY - Upozornenie pre pestovateľov cibule 

Nakoľko bol v našom regione zaznamenaný nálet mínerky pórovej na listoch cibule z jarnej výsadby, upozorňujem záhradkárov na nasledovné spôsoby ochrany proti tomuto škodcovi :
- prikrývanie porastov cibule netkanou textíliou obyčajne o váhe 17 g/m2, alebo
- chemická aplikácia Decis Protech so zmáčadlom ako Citovet, Silvet Optivet a Trend v čase na prelome apríla a mája. Uvedený insekticíd nepreniká do pletív cibule a má repelentné a kontaktné spôsoby účinku voči škodcovi.                                                                                                                                      Vysoké teploty ovzdušia rojenie a nálet mínerky pórovej značne urýchlujú, preto je vykonanie ochranných opatrení dôležité.

Informujte prosím svojich členov a ostatnú verejnosť v rámci Vašej pôsobnosti.

15.4.2018 SZZ ZO GAJARY - upozornenie - piliarka slivková a piliarka žltá -signalizácia

Slivky, ringloty a mirabely sa v súčasnosti v našom regione nachádzajú v štádiu plného kvitnutia, alebo dokvitania. Z toho dôvodu považujem za potrebné pripomenúť záhradkárskej verejnosti, že z dôvodu ochrany ich cenných opeľovačov teda včiel, postrek proti nebezpečným piliarkam -slivkovej a žltej, ktoré sú schopné v našich podmienkach podstatne zdecimovať úrody sa vykonáva ihned po úplnom odkvitnutí - teda po opade všetkých bielych okvetných lupienkov a to prípravkami :

Decis EW 50 v 0,02 % koncentrácii t.j. 2 ml na 10 litrov vody a

Decis protech v 0,07 % koncentrácii t.j. 7 ml na 10 litrov vody 

Zároveň upozorňujem pestovateľov na striktné dodržiavanie predpísaných koncentrácií použitých insekticídov.

 

8.4.2018 SZZ ZO GAJARY upozornenie na mrazy

Upozornenie na možný výskyt mrazu

Behy meteorologických modelov postupne upresňujú vývoj kritického obdobia od piatku 12. 4. do pondelka 15.4. a ich posledné výstupy s vysokou pravdepodobnosťou sú náchylné k poklesu ranných teplot v tomto období pod bod mrazu, SHMU až do -3°C.  Z toho dôvodu a vzhľadom na vývoj počasia v najbližších dňoch odporúčam tým záhradkárom, ktorí sa venujú protimrazovej ochrane prípravkom Cropaid antifrost, aby dnes v pondelok 8. apríla vykonali ošetrenie rastlín, nakolko sa očakáva vysoký rýchlost vetra a aplikácia v dalších dňoch nebude možná. Zároveň je to i čas potrebný na dosiahnutie účinku prípravku v inkriminovanom čase možných nízkych teplôt.

Ostatné spôsoby protimrazovej ochrany rastlín, ako je zadymovanie, prilrývanie, závlaha je potrebné mať v pohotovosti, lebo momentálna fenofáza záhradných plodín je štádium veľmi citlivé na poškodenie a likvidáciu úrody.

 

1.2.2019 SZZ ZO GAJARY pozýva svojich členov na výročnú schôdzu.

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

ZO SZZ GAJARY

 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Gajaroch

Výbor ZO SZZ v Gajaroch

Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu,

 ktorá sa bude konať v piatok.

1. marca 2019 o 17.00 hod. v priestoroch TJ SOKOL GAJARY.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Výbor ZO SZZ v Gajaroch

Program:

  1. Zahájenie schôdze, privítanie hostí
  2. Voľba zapisovateľa, mandátovej a návrhovej komisie, volebnej komisie, overovatelia zápisnice
  3. Správa o činnosti za rok 2018
  4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2018
  5. Správa revíznej komisie za ROK 2018
  6. Plán činnosti a rozpočet na rok 2019
  7. Voľba Výkonného výboru, revíznej komisie
  8. Diskusia – (divadlo, výstava Flora)
  9. Uznesenia
  10. Záver

 

1.9.2018 SZZ ZO GAJARY Vás srdečne pozýva na výstavu Ovocia, zeleniny a kvetov

plagat výstava 2018.png

 

23.8.2018 SZZ ZO GAJARY

Vážené záhradkárky a záhradkári,

 

v sobotu 25. augusta 2018 o 14.00 hodine

profesor Ing. Ivan Hričovský DrSc.

vykoná v našej záhradkovej osade Nad výhonom teoretickú prednášku a praktickú ukážku na tému

LETNÝ  REZ  OVOCNÝCH DREVÍN,

na ktoré Vás výbor ZO čo najsrdečnejšie  pozýva.

Stretnutie záujemcov o prednášku bude o 14.00 hodine pred spoločenskou budovou

„Záhradkár – náš druhý domov“ v záhradkovej osade Nad výhonom v Malackách.

                                                                         Výbor ZO SZZ

                                             záhradkovej osady Nad výhonom Malacky IV

 

23.7.2018 SZZ ZO GAJARY - Gajary, Malé Leváre, Jakubov, Suchohrad, Záhorská Ves, Láb, Vysoká pri Morave - II. Generácia obaľovača jablčného

OV SZZ Malacky -Pomoravie odporúča pestovatelom jadrovín v oblasti Gajary a okolie chemické ošetrenie proti nakladeným vajíčkam početne významnej letovej vlny II. generácie obalovača jablčného v čase od 23.-25. júla 2018 jedným z uvedených prípravkov :

Coragen 20 SC

Dimilin 48 SC

Integro

Po aplikácii uvedených insekticídov postrek proti vyliahnutým húseniciam tejto letovej vlny škodcu sa už nevykonáva.

Prosím oboznámte s touto skutočnosťou členov SZZ, ako i ostatných ostatných pestovateľov vo vašej lokalite.

 

4.7.2018 SZZ ZO GAJARY - Obalovač slivkový II. a broskyňový II. generácia, skočky

V lokalite Gajary, Malé Leváre, Záhorská Ves, Suchohrad, Kostolište a Jakubov upozorňujem na postrek proti menej početnej letovej vlne vyliahnutých húseníc II. generácie  obalovača slivkového a broskyňového v čase od 6.-8. júla 2018 jedným z nasledovných prípravkov :

Decis EW 50 s ochrannou dobou  28 dní, broskyne i slivky

Decis Protech s OD 28 dní, broskyne i slivky

Mospilan 20 SP s OD 14 dní, len slivky

Karate Zeon 5 SC s OD 28 dní, len broskyne

Striekame už len neskoršie odrody !

Výskyt skočiek na hlavne hlúbovej zelenine s úspechom zredukujete :

Decis Protech ovocie a zelenina + zmáčadlo, s OD 7 dní

 

28.6.2018 SZZ ZO GAJARY - signalizácia plesne na zelenine

V lokalitách s výskytom zrážok nad 20 mm odporúčam nasledovné opatrenia :

Uhorky- pleseň uhorková

Aliete 80 WG systémový - ochranná doba OD 3 dni

Infinito systémový + kontaktný OD 3 dni

Tanos 50 WG hĺbkový + kontaktný OD 3 dni

Kuprikol 50 kontaktný - v čase mimo zrážok OD 3 dni

Zemiaky -pleseň zemiaková

Infinito SC kontaktný + systémový OD 7 dní

Revus 250 SC hĺbkový + systémový OD 3 dni

Tanos 50 WG hĺbkový + kontaktný OD 14 dní

Rajčiny -pleseň rajčiaková

Tanos 50 WG hĺbkový OD 3 dni

Kuprikol kontaktný OD 7 dní

Cibula -pleseň cibulová 

Infinito SC systémový OD 7 dní

Signum systémový OD 14 dní

Kuprikol 50 OD 7 dní

U všetkých plodín odporúčam pridať zmáčadlo. Po výdatných zrážkach odporúčam aplikovať fungicídy do 48 hodín, zvlášť, ak boli zeleniny predtým neošetrované, alebo boli ošetrené kontaktným prípravkom.

 

5.6.2018 SZZ ZO GAJARY - postrek -ob. jablčný, kôrový, molice

Podľa odpočtov náletu I. generácie obalovača jablčného v Gajaroch -bratia Irhovi odporúčam v lokalitách Gajary, Malé Leváre, Jakubov, Suchohrad, Záhorská Ves a Vysoká pri Morave vykonať chemický zásah proti nakladeným vajíčkam škodcu v čase od 6.-8. júna 2018 prípravkami :

Dimilin 48 SC

Integro

Coragen 20 SC

Jedná sa o menej početnú letovú vlnu na hranici prahu škodlivosti. masívny nálet škodcu sa dá očakávať v najbližšom čase cca 5 dní, v závislosti od vývoja počasia.

Zároveň vo vyššie uvedených lokalitách odporúčam v čase od 7.-9. júna ošetriť zmývacím postrekom kmene kôstkovín, hlavne marhúl proti obalovačovi kôrovému prípravkami   :

Dursban 480 EC

Karate Zeon 5 CS

Proti šíriacim sa moliciam na kapustovinách, paprike a uhorkách odporúčam aplikovať :

Neemazal 

Careo Ultra

za použitia zmáčadla.

 

24.4.2018 SZZ ZO GAJARY - Výstraha ČHMÚ na mráz

Priatelia, odporúčam Vám ošetrenie ovocných drevín 25. apríla, nakoľko je značné riziko avizované ČHMU na teplotu v piatok 27. apríla ráno 1°C v 2 metrovej výške a početné prízemné mrazíky. Preto využite zajtrajšok - streda  na prevenciu, postrek by mal účinkovať 14 dní. Cropaid posilní imunitu vašich stromkov a už vzídených zelenín aj proti pretrvávajúcemu suchu, ak by teploty zostali na úrovni +4 až +5°C, k čomu sa prikláňajú niektoré predpovedné modely. Ak máte vzídené zemiaky a iné citlivé zeleniny odporúčam ich prikryť.

Mesiac máj sa ukazuje zatiaľ dost rizikovým, ďalšie nebezpečie nám predbežne hrozí od 7. mája. Budeme to sledovať a aktualizovať.

20.4.2018 SZZ ZO GAJARY - Minerka pórová

Vážení záhradkári,

vyslovene horúce a extrémne suché počasie praje náletu nebezpečnej mínerky pórovej na mladé porasty cibule. Jej aktivita sa pozná podľa tzv. retiazky vpichov orientovanej pozdĺžne v listoch cibule.

Riešenie je zakrytie porastov cibule netkanou textíliou, dobre zaťaženou na okrajoch záhonkov s gramážou do 17 g. V zahraničí - v ČR je povolený prípravok Decis 50 EW, alebo Decis Protech. Prípravky aplikujú spolu so zmáčadlom a u nás sú dostupné v malospotrebiteľskom balení.

Zároveň pripomíname záhradkárom, že je vhodný termín na jarné vrúbľovanie  za zelena, zo stromu na strom, ktoré zvládne každý aj začiatočník. V každej dedine, záhradkárskej osade sú staré odrody, ktoré je našou povinnosťou aspoň sa pokúsiť ich zachrániť a zachovať.

Upozorňujeme na možný výskyt mrazov v čase 27.  a  28. apríla. Ak ich prognózy nevylúčia, odporúčame prventívne ošetrenie prípravkom Cropaid antifrost v dňoch od 23.-25. apríla 2018

 

19.4.2018 SZZ ZO PRÍDOMOVÍ - Pozvánka jarný rez

Vážení záhradkári.

Prednáška jarného rezu ovocných drevín sa uskutoční v Zariadení Sociálnych Služieb v Rohožníku – pri kostole .

Termín rezu :  túto  sobotu 21.4.2018. o 16:00 hod.

Prednášať bude predseda Okresného Výboru  Slovenského Zväzu Záhradkárov  Malacky  ING. Alojz Kunštek.

Zároveň sú pozvaní aj občania Rohožníka.      

Za účasť Vám vopred ďakujem.

 

Predseda Základnej organizácie SZZ prídomoví     

Peter Malec.

 

 

18.4.2018 Pozvánka

pozvanka na jarny rez.png18.4.2018 SZZ ZO GAJARY - Piliarka slivková a žltá

 

Priatelia záhradkári, vzhľadom na rýchly postup kvitnutia a dokvitania sliviek je poptrebné zamerať sa na elimináciu predčasného opadu plôdikov sliviek, ktoré v našich podmienkách predstavuje veľké škody na úrode sliviek  a spôsobujú ho piliarka slivková a piliarka žltá.

Chemický postrek sa vykonáva tesne po opade bielych korunných lupienkov kvetov sliviek, ke´d je  istota, že slivky už nenavštevujú včely. Nikdy nie skôr !!!

Proti piliarkám na slivkách je povolený prípravok :

Decis Protech

Decis EW 50 a

Delta EW 50

Meteorologické modely vo svojich výstupoch napriek pôvodným prognózam zatial vyhliadku na neskoré mrazy stiahli, je však potrebné, neustále sledovať predpovede počasia, aby sme včas zachytili stále možný vpád aktického vzduchu do našej oblasti.

16.4.2018 SZZ ZO GAJARY - Predjarný postrek

V 16. týždni treba ukončiť predjarný postrek ovocných drevín -do fenologického štádia ružového púčika. Kombinácia prípravkov i proti múčnatke jadrovín bola v minulej správe.

Monilióza kôstkovín

V prípade daždivého počasia počas kvitnutia a počas dokvitania všetkých kôstkovín a zvlášť náchylné odrody marhúl, višní čerešní a tiež sliviek na moniliozu po mechanickom odstránení napadnutých častí-pri reze treba ošetriť nasledovnými prípravkami :

slivky : ZATO 50 WG

slivky + čerešne : Horizon 250 EV, Ornament

Broskyne + marhule + slivky : Prolectus

všetky kôstkoviny : Signum

Méra hrušková

Proti nebezpečnej mére hruškovej  je účinný olejový prípravok Predjarný postrek do fázy ružového púčika a povolené prípravky sú aj Gunner a Lambda- ošetrenie  tesne pred kvetom.

 

10.4.2018 SZZ ZO GAJARY - múčnatka jabloňová

Priatelia, považujem za potrebné upriamit sa na silný infekčný tlak múčnatky jabloňovej-jadroviny náchylné egreše americká múčnatka na mladých listoch -biely povlak, je to dúsledek deficitu vlahy a nízkej reletívnej vlhkosti vzduchu. Napadnuté časti sa musia pred postrekma mechanicky odstránit !

Tesne pred kvetom a až  po kvete aplikujeme sírnaté prípravky ako Kumulus, Thiovit Jet, alebo Sulfurus -pozor na teplotu ovzdušia nad 17°C !

Z ostatných prípravkú je dostupný Domark 10 EC a Ciflamid 50 EW.

Osvedčený je i postrek čistú vodú z hadice, hlavne počas kvetu jabloní a hrušek.

Štádium myšieho úška až ružového púčika je aktuálne a je vhodné aplikovat aj olejový prípravok Predjarný postrek.

Meteo modely vyhadzujú riziko možného výskytu mrazu na období 19.-22. apríla a potom aj na 1.-2. máj. Budeme to sledovat.

Od 1. apríla som začal v spolupráci s UKSUPem spolupracovat na signalizácii peronospóry viniča a plesne zemiakovej, je to nové a teda budú signalizácie vydávané už aj pro našu oblast.

 

1.3.2018 SZZ ZO GAJARY - postreky proti námraze

Vážení priatelia, ako som naznačil na pléne OV v novembri a po mojich osobných dobrých skúsenostiach s protimrazovou aplikáciou prípravku CROPAID antifrost preventívne pred neskorýma jarnýma mrázma na ovocných drevinách, jahodách, skorých zemiakoch a dalších plodinách, zasielam Vám ponuku na objednanie uvedeného prípravku, ktorý je v 1 litrovom balení. Cropaid sa aplikuje aspoň 48 hodín pred avizovaným mrazom v dávke 50 ml na 10 litrov vody, pred kvetom stromov, počas kvitnutia ale tiež i po odkvete. Kedže cena 44,40€ je dost penez, bolo by dobré, keby Ste poslúžili záujemcom z Vašich ZO a poskladali sa a prípravok si medzi sebou rozdelili. Množstvo postrekovej tekutiny je také ako u ostatných aplikácií. Dopravné by mohol uhradit OV, predložím to na najbližšom rokovaní..

Objednávku mi treba poslať do 12. marca 2018 a treba mi aj doručit peniaze.

m.rybecky@gmail.com

Prajem Vám príjemný koniec zimy !

Ing. Alojz Kunštek, OV SZZ Malacky-Pomoravie

 

28.2.2018 SZZ ZO GAJARY - Výročná člensá schôdza

Slovenský zväz záhradkárov v Gajaroch oznamuje svojím členom, že dňa 3.3.2018 t.j. v sobotu  sa bude konať Výročná členská schôdza v priestoroch TJ SOKOL o 17.00 hod.

Účasť všetkých členov je nutná

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

14.11.2017 SZZ ZO GAJARY - postreky ovocných drevín

upozorňuje ovocinárov na aktuálnosť jesenných preventívnych zmývacích postrekov ovocných drevín, ktorými je možné bez kontaminácie vegetatívnych orgánov stromov, teda listov a aj plodov pesticídmi, v čase po opadnutí lístia veľmi účinne zredukovať stav chorôb a škodcov v našich záhradách. Následne v budúcej vegetačnej sezóne tak znížime nutnosť ošetrovania za vegetácie aj okrasných rastlín, u ovocných prispejeme tým k dopestovaniu zdravšej úrody.

Záhradkárom najviac známe je ošetrenie broskýň ihneď po opadnutí lístia proti kučeravosti broskýň. V tomto období je možné s vysokou pravdepodobnosťou úspechu ošetriť zmývacím výdatným postrekom kôru korún i kmeňov broskýň mednatými prípravkami Kuprikol 50, Funguran a Kuproxat SC. Teplota pri zásahu by mala byť nad 7 °C.

Jadroviny v tomto období po opadnutí listov  je vhodné ošetriť proti karanténnej vlnačke krvavej zmývacím postrekom Nurelle D, vatovité kolónie na spodných častiach konárov, prípadne v dolných partiách kmeňov je vhodné i natrieť štetcom roztokom BI 58. Pri postreku na kôru jadrovín odporúčame s insekticídmi spolu aplikovať i Kuprikol 50, proti bakteriálnej spále ružovitých.

Pri výskyte štítničky nebezpečnej na jabloniach je aktuálne zmyť stromy Dursbanom 480 EC spolu s Kuprikolom 50 v 0,5% koncentrácii proti bakteriálnej spále. 

Kombináciou Dursbanu 480 EC s Kuprikolom 50 je možné proti prezimujúcim škodcom, napr. voškám v budúcej sezóne značne eliminovať i výskyt grmaníka slivkového a monilióz na všetkých kôstkovinách. Uvedenou kombináciou možno preventívne ošetriť i šípové ruže a ostatné okrasné rastliny.

Všetky uvedené kombinácie je možno pre zlepšenie priľnavosti postrekových tekutín doplniť o zmáčadlo.

 

2.10.2017 Kalendár na rok 2018 od p. Prof. Ing. Ivana Hričovského, DRSC.


Dobrý deň,

na základe nášho telefonického dohovoru Vám zasielam ponuku kalendára ROK V ZÁHRADE 2018,
ktorý vychádza z iniciatívy PROF. ING. IVANA HRIČOVSKÉHO, DRSC.

Každý záhradkár ocení rady Prof. Hričovského spracované na 112 stranách kalendára.
Praktické rady a typy tohto jedinečného odborníka sú spracované chronologicky podľa
týždňov a mesiacov v kalendári počas celého roka.

V nasledujúcom krátkom videu si môžete pozrieť časť kalendára pre Vašu lepšiu predstavivosť.
Link k videu https://www.youtube.com/watch?v=9EAreWBVvDc

objednať si ich môžete na emaili: m.rybecky@gmail.com

 

23.9.-24.9.2017 Pozvánka na výstavu 2017

Výstava 201725.7.2017

Zväz záhradkárov ZO Sekule pozýva svojich členov na záhradný seminár, ktorý sa bude konať v sobotu 29. júla o 15. hodine v záhrade pána Ing. Vladimíra Hopku č.d. 78 - u kostola v uličke smerom na Záhumnie. Okrem už klasických tém - aktuálnej ochrany rastlín, poradenstva  a letného rezu ovocných drevín, záhradkársky výbor pozýva zvlášť naše členky na prednášku k pestovaniu kvetín a ukážku viazania kytíc,  pod vedením pani Ľubice Kosovej zo ZO SZZ Rohožník-prídomoví, úspešnej reprezentantky okresu Malacky-Pomoravie na celoštátnej súťaži v aranžovaní kvetov. Na túto časť seminára je veľmi vhodné prispieť rezanými kvetmi z vašich záhrad, alebo polnými kvetmi z vášho okolia.

Výbor ZO sa teší na Vašu účasť !

Ing. Alojz Kunštek, predseda ZO SZZ Sekule

 

10.7.2017

Zväz záhradkárov OV Malacky-Pomoravie odporúča v oblasti  Sekule, Kúty, Borský Svätý Jur, Závod, Veľké Leváre, Malé Leváre a Gajary realizovať nasledovné ochranné opatrenia :

Obaľovač broskyňový II. generácia a obaľovač slivkový II. generácia

II. generácia škodcov býva početnejšia a škodlivejšia ako prvá, napadnuté - červivé plody sliviek a broskýň už neopadávajú zo stromov, obaľovač broskyňový okrem plodov poškodzuje i konce letorastov broskýň, preto odporúčame ošetriť i stromy bez plodov.

Ošetrenie : v čase od 11. - 14. júla proti vyliahnutým húseniciam škodcov prípravkami : Decis Protech, Karate Zeon a Delta

Obaľovač jablčný II. generácia 

Napadnuté plody jaloní a hrušiek dokončujú svoj vývoj , neopadávajú

Ošetrenie : v čase od 12. - 13. júla proti nakladeným vajíčkam obaľovača jablčného prípravkami : Coragen 20 SC, Dimilin 48 SC, alebo Integro.

V prípade, že nedošlo k zásahu proti nakladeným vajíčkam obaľovača jablčného odporúčame v čase od 15. - 18. júla ošetriť proti vyliahnutým húseniciam prípravkami : Reldan 22, Buldock 25 EC,Decis Protech, Karate Zeon a Delta

S uvedenými prípravkami redukujeme i početnosť listových vošiek a je možné s nimi kombinovať aj prípravky proti múčnatke jabloňovej.

 

17.6.2017

Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Gajary 
srdečne pozýva záhradkárov, ale i širokú verejnosť na prednášku a praktickú inštruktáž letného rezu pod vedením čestného predsedu SZZ a nestora slovenského ovocinárstva pána profesora Ing. Ivana Hričovského PhD, Dr.h.c., ktorá sa bude konať v sobotu 17. júna 2017 v Gajaroch s nasledovným programom :
14:00 Stretnutie záhradkárov v pohostinstve u Fabiša
Prednáška pána Prof. Hričovského o význame letného rezu Ovocných drevín 
14:30 Presun do záhrady Rybeckých č.d. 117, praktická inštruktáž letného rezu pod vedením pána
Prof. Hričovského, bylinková časť záhrady, zeleninová časť záhrady
15:30 záhrada u Irhovcov č.d. 1110, stĺpovité odrody jabloní a ich pestovanie
Predpokladaný záver podujatia o 16:30

Fotogaleria k prednáške:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.324635021294803.1073741828.302257186865920&type=3

23.5.2017

Priatelia, funkcionári a členovia ZO okresu Malacky -Pomoravie, zasielam Vám aktuálnu,

AKCIU pre SZZ na špeciálne listové (používajú sa aj ako pôdne) hnojivá. Zvlášť výhodné je tieto listové hnojivá používať na ľahkých piesočnatých půdach. Postrekom na list sa vzácne živiny neodplavujú, ale rastlina ich prijme rýchlo a v plnom rozsahu.  Platí sa až pri preberaní tovaru, na uvedené ceny nieje žiadna iná prirážka, mi objednávku len sprostredkúvame. Objednávky postúpte na moju mailovú adresu :alojz.kunstek@gmail.com

Ponuka vychádza z prezentácie na seminári v sobotu 20. mája 2017 v ZO SZZ Sekule, fotodokumentáciu nájdete na :szzsekule.webnode.sk

Harmonie Mikroprvky - vysoký obsah Bór, Horčík, Síra a všetky ostatné potrebné mikroprvky pre dobrý a správny rast všetkých plodín. Postrekom zabezpečuje okamžitý príjem potrebných živín.

Harmonie Plod - vysoký obsah Fosforu a Draslíka k plnej výžive všetkých plodín k zvýšeniu a skvalitneniu úrody a tvorby kvetov.

Harmonie Železo - vysoký obsah železa o odstráneniu výživovej poruchy Chlorózy.

Harmonie MachStop - vysokoúčinný prípravok k odstráneniu machu v trávniku, na stromoch ale aj na strechách a ostatných povrchoch. Zlikviduje mach do 24 hod. Balenie je určené až na 1000 m2.

18.5.2017

OV SZZ Pomoravie upozorňuje záhradkárov v lokalite Malacky a okolie že metódou odchytu vo feromonových  lapačoch v uvedenej lokalite bola zistená  početne významná letová vlna prvej generácie obaľovača kôrového- marhuľlového, Enarmonia formosana, vyliahnuté larvy ktorého sa zavŕtavajú vo výške do 50 cm nad úrovňou pôdy do kôry hlavne marhúl, ale i ostatných ovocných drevín, kde na rozhraní medzi  lykom  a drevom vyhlodávajú rozsiahly systém chodbičiek a to i viac rokov po sebe, čím spôsobujú oslabenie ovocnej dreviny a jej odumieranie. Prítomnosť škodcu už v kmeni stromu sa zisťuje podľa výskytu oranžových kopiek trusu a pilín.

OV SZZ Pomoravie odporúča záhradkárom v uvedenej lokalite v čase od 18.-21. mája vykonať chemické ošetrenie proti vyliahnutým húseniciam obaľovača kôrového  postrekom -zmytím  kôry na kmeňoch ovocných stromov v do výšky asi 50 cm od úrovne pôdy.  Proti vyliahnutým larvám obaľovača kôrového sú účinné prípravky ako :

Reldan 22, alebo Dursban

V prípade, keď sa už objavia kôpky trusu a pilín je vhodné postihnuté miesto mehanicky ošetriť, larvu zlikvidovať a ranku ostrým nožom zahľadiť a zatrieť. 

Zároveň sa na Vás obraciam s prosbou, aby Ste výskyt škodcu, identifikovaného v súlade s popisom príznakov oznámili

 

12.5.2017

OV SZZ Malacky-Pomoravie upozorňuje na aktuálnosť ochrany :

Vrtivka čerešňová -spôsobuje červivosť čerešní a višní

Pomôckou pri určení termínu postreku je začiatok kvitnutia bazy čiernej, termín sa stanovuje na tretí deň od začiatku kvitnutia. Zároveň je možné nálet mušiek vrtivky sledovať i pomocou žltého sférického lepového lapača.

Ochrana :

Decis EV 50 a Delta EV 50 s ochrannou dobou 7 dní                                                                             Decis Protech a Bi 58 EC s ochrannou dobou 28 dní                                                                         Calypso 480 SC a Mospilan 20 SP s ochrannou dobou 14 dní

Pripomíname, že skoré odrody -májovky sa z dôvodov ochrannej doby neošetrujú, ošetrujú sa len poloskoré a neskoré odrody čerešní.

Nálet obaľovačov na ovocné stromy a vinič je zatiaľ početne veľmi nízky a preto odporúčame sledovať signalizačné správy OV SZZ z niestnych lokalít, ktoré budú zverejňované na webe :szzsekule.webnode.sk

 


 
ÚvodÚvodná stránka