Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom nebytových priestorov - ponukaVytlačiť
 

miki.jpgO B E C   G A J A R Y

                  Obecný úrad Gajary, Hlavná  67, 900 61 Gajary

________________________________________________________________

                

 

O Z N Á M E N I E

 

 

 

Obec Gajary –ako výlučný vlastník nehnuteľnosti – športový areál- Parcela č. 473/32,35,36,38,39, súp.č. 738, k.ú. Gajary, zapísaný na LV č.1432, ponúka na prenájom nasledovné nebytové priestory:

 

  • bufet
  • sociálne zariadenia
  • vstupné priestory, sklad, terasa

 

v športovom areáli obce Gajary o celkovej ploche 158,5 m2( bývalé Matelo).

 

 

Prenájom je možný od 01.07.2018.

Minimálna výška nájomného je 332,- €/mesiac + energie.

 

Záujemcovia o prenájom týchto nebytových priestorov predložia ponuky v zalepenej obálke, označenej: „ Neotvárať- ponuka Matelo“, do 20.06.2018, do 12:00 hod. do podateľne obecného úradu v Gajaroch.

 

Ponuka bude obsahovať:

- údaje záujemcu

- termín možného spustenia nájmu + využitie priestorov

- dĺžku predpokladaného nájmu

- výšku nájomného

 

 

 

V Gajaroch, dňa 04.06.2018                                           

 

 


 
 

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

webygroup

Úvodná stránka