Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznam-zabezpečenie trvalého označenia psa transpondérom (čipom)Vytlačiť
 

i_5265779.jpgObec Gajary v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o veterinárnej starostlivosti“)

o z n a m u j e

vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:

zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 Zákona o veterinárnej starostlivosti transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Podľa § 54g ods. 2 Zákona o veterinárnej starostlivosti vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 Zákona o veterinárnej starostlivosti v prechodnom období – najneskôr do 31. októbra 2019: to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Podľa § 19 ods. 8 Zákona o veterinárnej starostlivosti označiť zviera transpondérom (čipom) môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa odseku 9 je súkromný veterinár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Podľa § 48 ods. 1 zákona o veterinárnej starostlivosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 Zákona o veterinárnej starostlivosti.


 
 
ÚvodÚvodná stránka