Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Gajary

Zahrajme sa na strašidlá

Podujatie je nadviazaním na dlhoročnú tradíciu vyrezávania tekvíc - Deň dziní. Prineste si tekvicové strašidielko a môžete niečo pekné vyhrať. Počas večera nás bue baviť Šašo Luboš a jeho bublinková show a na záver možno príde aj kúzelník. Vstup volný, strašidelné kostýmy sú viac než vítané aj u dospelých. Tešíme sa na vás 29.10. 2019 o 17:00 v Spoločenskom dome Gajary.

plagat_final version_201910.jpg


 

Upútavky na oznamy

Oznámenie o zrealizovaní projektu

Nadacny fond Tesco 2019 logo vertical RGB.jpg

Projekt, ktorý pripravila komunita Za krajšie Gajary, bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne a po hlasovaní zákazníkov v predajniach Tesco obsadil 3.miesto. Obec Gajary tak získala grant 300 EUR. Získané financie boli použité na zveľadenie areálu Základnej školy v Gajaroch – obstaraním stromčekov, ktoré vysadili dobrovoľníci komunity Za krajšie Gajary. Projekt podpor ...viac...


 

Milí naši seniori

Milí naši seniori,
Kultúrna komisia pri OZ v Gajaroch, pod záštitou starostu obce, pre Vás pripravila slávnostné posedenie pri príležitosti Októbra- mesiaca úcty k starším. Touto cestou pozývajú všetkých seniorov v sobotu 19.októbra 2019 o 15:00 hod. do spoločenského domu v Gajaroch, na príjemné stretnutie. Básňami a piesňami Vás potešia Vaše vnúčatá z radov MŠ, ZŠ, FS Slnečnica-Sunečník. Do tanca a na počúvanie zahrajú Mia a Rasťo Král.  ...viac...


 
Položky 6-10 z 10

STAVEBNÝ ÚRAD GAJARY

 

STAVEBNÝ ÚRAD GAJARY

 úradné hodiny na mesiac október:

 

STREDA                   02. 10. 2019 od 8:00 – 17:00h

STREDA                   09. 10. 2019 od 8:00 – 17:00h

STREDA                   16. 10. 2019 od 8:00 – 17:00h

 

 

                                                                                                       Vybavuje: Mgr. Karlovská


 

Certifikát za rok 2018

envipack-page-001.jpg


 

Poďakovanie za 3. brigádu

Tím Za krajšie Gajary a komisia pre ŽP pri OZ v Gajaroch ďakujú všetkým zúčastneným na brigáde v Gabuzáku – všetkým dobrovoľníkom, zástupcom ŠK Gajary a DHZ, firmám KOVIAN  a Agro Gajary za poskytnutie techniky, ďalej pracovníkom obce za pomoc pri organizácií akcie a samotnú účasť na akcii.

Vyčistili sme ďalšiu časť našej obce! Ďakujeme

 Zároveň touto cestou vyzývame občanov, aby nevyvážali bioodpad a iný odpad do Gabuzáku alebo za Špek. Odpad patrí na zberný dvor odpadov, nie do lesa a nášho okolia!


 

kompostéry 2.jpgkompostéry 4.jpg

 

 

Obec Gajary prostredníctvom projektu Predchádzanie vzniku BRKO – Obce Gajary spolufinancovaného Európskou úniou obstarala  kompostéry – nádoby na uskladnenie biologického odpadu zo záhrad a domácností.

Cieľom je dosiahnuť v čo najväčšej miere oddelenie biologického odpadu od  komunálneho odpadu a zamedzenie vytvárania nelegálnych skládok,  najmä  pokosenej trávy, na území obce.

Oznamujme všetkým občanom, že  od  4. marca 2019  (pondelok) je možné si prevziať  na Obecnom úrade v Gajaroch  plastový kompostér (1 nádoba o objeme 800 litrov do domácnosti), ktorý Vám bude odovzdaný bezplatne na základe preberacieho protokolu v rozloženom stave spolu s návodom na zloženie nádoby a príručkou na kompostovanie.

Kompostéry sa budú vydávať  počas úradných hodín na Obecnom úrade.

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Suchánková, 0911 612 324

Dúfame, že sa domácnosti v čo najkratšom čase zapoja do tohto druhu separovania odpadu.

Za porozumenie a spoluprácu vopred ďakujeme.

 

 


 

Oznam pre majiteľov psov

vlčiak 3.jpg Obec Gajary, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Gajary, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.
Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.
Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.  Ako chovateľ nesiete zodpovednosť!


 

 

 

„Bicykel si získal pevné miesto v našej spoločnosti, najekologickejší dopravný prostriedok, nástroj zábavy, nástroj ktorý prostredníctvom Petra Sagana preslávil našu krajinu po celom svete.  Posledný trend cyklistiky je jazdenie pumpovaním, bez pedálovania.  Jazdec využíva zemskú príťažlivosť, na dráhe vytvorenej z vĺn a klopených zákrut pohybom tela rozbieha svoj bicykel. Tento trend si získava obrovské množstvo fanúšikov po celom svete. Jazdci všetkých vekových kategórií na odrážadlách, horských bicykloch aj BMXkách využívajú takzvaný Pumptrack na zdokonaľovane svojej techniky“.

 

28. apríla 2018 bude pumptracková dráha o 11:00 hod oficálne otvorená

1 dráha.jpg2.dráha.jpg


 
ÚvodÚvodná stránka