Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontaktné údaje

Obec Gajary
Obecný úrad Gajary, Hlavná č. 67/105, 900 61Gajary

                                   

23.2.2017.jpgPoštová adresa, telefón,e- mail.

Obecný úrad Gajary                                                        Hlavná 67/105                                                                              

900 61 Gajary

 

      tel.: 00421 347797132

      fax: 00421 347797419

 

 IČO: 304 743

 DIČ: 2020643603

 

 

 

 

 

 

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko
číslo účtu: 3214307001/5600

IBAN: SK88 5600 0000 0032 1430 7001                                                                                                       BIC kód banky: KOMASK2X

Správca a vlastník obsahu webového sídla

Obec Gajary
Hlavná 67/105
900 61 Gajary

Technický prevádzkovateľ webového sídla:
WEBY GROUP, s.r.o.
Nižovec 2A
960 01 Zvolen
mail: spravca@webygroup.sk

 

Úradné hodiny obecného úradu v obci Gajary

Pondelok 800hod. - 1200hod. 1300hod. - 1630hod.
Utorok 800hod. - 1200hod. 1300hod. - 1500hod.
Streda 800hod. - 1200hod. 1300hod. - 1700hod.
Štvrtok 800hod. - 1200hod. 1300hod. - 1500hod.
Piatok 800hod. - 1200hod. 1300hod. - 1500hod.

Starosta obce

Bc. Ing. Martin Rybecký

tel.: 00421 34 7797132 ,
fax: 00421 34 7797419
mobil: 0903696321
e-mail: starosta@gajary.sk

Kontrolór obce

Ing. Anna Ševerová

tel.: 00421 34 7797132
fax: 00421 34 7797419
mail.: kontrolor@gajary.sk

Matrika

Jarmila Šírová - matrikárka

tel.: 00421 34 7797132 ,
fax: 00421 34 7797419
mobil: 0911612325
e-mail: jarmila.sirova@gajary.sk

Matričná činnosť - vydáva rodný, sobášny a úmrtný list ,pripravuje podklady k uzavretiu manželstva, vykonáva zápisnice o určení otcovstva

Overovanie podpisov a listín

Evidencia obyvateľstva – prihlásenie k trvalému pobytu

Hrobové miesta

Ekonomické oddelenie

Ing. Svetlana Pernecká – ekonómka

tel.: 00421 34 7797132
fax: 00421 34 7797419
mobil: 0911612323
e-mail.: svetlana.pernecka@gajary.sk

Účtovníctvo obce

Inventarizácia obecného majetku

Dane a poplatky

Katarína Kordošová - referentka miestnych daní a poplatkov

tel.: 00421 34 7797132
fax: 00421 34 7797419
mobil: 0911612322
e-mail.: katarina.kordosova@gajary.sk

Správa miestnych daní a poplatkov

Spisová agenda obecného úradu i obecného zastupiteľstva

Životné prostredie

Školstvo

Personalistika, referát CO a krízového riadenia, BOZP

Mgr. Jaroslava Ivaničová

tel.: 00421 34 7797132
fax: 00421 34 7797419
mobil: 0911612321
mail.: jaroslava.ivanicova@gajary.sk

Personálna a mzdová politika

CO, PO a BOZP

Pokladňa a poplatky

Životné prostredie a služby

Referát územného rozvoja

Mgr. Lenka Suchánková

0911612324

 

Stavebný úrad
Mgr. Barbora Karlovská

tel.: 00421 34 7797132
fax: 00421 34 7797419
mobil: 0911612324
mail.: lenka.suchankova@gajary.sk

Územný rozvoj

Životné prostredie

Služby podnikateľom

Správa majetku a ochrana majetku

Stavebné konanie

Oznamujeme  obyvateľom  obce  Gajary,  že v prípade  poruchy na  vodovodnom  a kanalizačnom potrubí kontaktujte  :  Bc. Ing. Martin Rybecký tel.0903696321.

 


 
ÚvodÚvodná stránka