Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kandidatúra voľby 2019

Urbárska a pasienková spoločnosť – pozemkové spoločenstvo obce Gajary  Hlavná 359, 900 61 Gajary, email: urbar.gajary@gmail.com

                                                                 

Oznámenie

 

          Oznamujeme členom-podielnikom Urbárskej a pasienkovej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo obce Gajary, že na Valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať v marci 2019 sa uskutočnia voľby členov výkonného výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva na funkčné  obdobie 2019 –2024.

          Vyzývame členov spoločenstva, ktorí majú záujem pracovať v orgánoch spoločenstva, nech sa prihlásia písomne do začiatku konania VZ.

Návrhy je možné zaslať poštou, emailom, prípadne doručiť osobne do kancelárie spoločenstva dňa 11.2.2019 a 11.3.2019 od 1600 do 1730 hod. Posledný termín odovzdania prihlásenia sa za kandidáta je pred začiatkom valného zhromaždenia.

 

Návrh by mal obsahovať:

 

Meno, priezvisko kandidáta, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, orgán spoločenstva do ktorého chce kandidovať, písomné prehlásenie.

 

 

 

 

                                                                                                               Volebná komisia

Príloha: Kandidatúra – voľby 2019

 

••••

 

Urbárska a pasienková spoločnosť – pozemkové spoločenstvo obce Gajary

Hlavná 359, 900 61 Gajary, email: urbar.gajary@gmail.com

 

 

 

Kandidatúra – voľby 2019

 

na člena výkonného výboru, člena dozornej rady*

 

 

Meno a priezvisko: ........................................................................................................

 

Dátum narodenia : .......................................

 

Adresa: .......................................................................................................................................

 

Dôvod mojej kandidatúry ..............................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................

 

 

 

Čestne prehlasujem, že som členom/nečlenom* Urbárskej a pasienkovej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo obce Gajary a so svojou kandidatúrou na člena výkonného výboru, člena dozornej rady* súhlasím.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.

 

 

 

V ........................................  dňa ...........................

 

 

Podpis: .................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*nehodiace prečiarknite

Nečlen môže kandidovať len do dozornej rady

 

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka