Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie k trvalému, prechodnému pobytu

Pre prihlásenie k trvalému, resp. prechodnému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu:
 

  • platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa do 15 rokov, rodný list dieťaťa,
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve bytu alebo domu (originál výpisu z listu  vlastníctva)
  • ak občan nie je vlastník bytu alebo domu, je potrebné písomné potvrdenie o súhlase osobne,  alebo je potrebné predložiť overený súhlas všetkých vlastníkov.

Ohlasovňa na základe požiadania občana vydáva  „Potvrdenie o pobyte“. K vydaniu potvrdenia je potrebné predložiť občiansky preukaz.

Za vydanie potvrdenia o pobyte sa platí správny poplatok  vo výške 5 €/osoba v hotovosti v pokladni OcÚ (v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, položka č. 8).
 


 

Evidencia obyvateľstva

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-218-2006/05159 z 20. apríla 2006 o určení vzorov ohlasovacích lístkov na pobyt pre občanov Slovenskej republiky
 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-218-2006 05159 z 20. apríla 2006 o určení vzorov ohlasovacích lístkov na pobyt pre občanov Slovenskej republiky.pdf (95.8 kB) (95.8 kB)

Evidencia obyvateľstva
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
 Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf (117.3 kB) (117.3 kB)

Evidencia obyvateľstva
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 Odhlasovací listok z trvalého pobytu.pdf (113.8 kB) (113.8 kB)

Evidencia obyvateľstva
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 Prihlasovací listok na prechodný pobyt.pdf (118.8 kB) (118.8 kB)

Evidencia obyvateľstva
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Navrh na zrušenie trvalého pobytu.rtf (63.7 kB) (63.7 kB)

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
 Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.pdf (52.8 kB) (52.8 kB)

Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov
 Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov.pdf (45.8 kB) (45.8 kB)


dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

webygroup

Úvodná stránka