Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie k trvalému, prechodnému pobytu

Pre prihlásenie k trvalému, resp. prechodnému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu:
 

  • platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa do 15 rokov, rodný list dieťaťa,
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve bytu alebo domu (originál výpisu z listu  vlastníctva)
  • ak občan nie je vlastník bytu alebo domu, je potrebné písomné potvrdenie o súhlase osobne,  alebo je potrebné predložiť overený súhlas všetkých vlastníkov.

Ohlasovňa na základe požiadania občana vydáva  „Potvrdenie o pobyte“. K vydaniu potvrdenia je potrebné predložiť občiansky preukaz.

Za vydanie potvrdenia o pobyte sa platí správny poplatok  vo výške 5 €/osoba v hotovosti v pokladni OcÚ (v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, položka č. 8).
 


 
ÚvodÚvodná stránka