Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Platné VZN

Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2004 o spôsobe úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

 
D O D A T O K   č. I.
 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2004  o spôsobe úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu
 
Schválené uznesením číslo II/2004-A/4/b zo dňa 14.5.2004, ktoré nadobudlo účinnosť 31.5.2004.
 
VZN č.2/2004 sa mení nasledovne:
 
Čl. II
§ 7

 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu

 
         
Ruší sa hodinová sadzba  - za jednu hodinu opatrovateľskej služby               15,-Sk.
Nové znenie bude nasledovné:
 
Je stanovená hodinovou  sadzbou – za jednu hodinu opatrovateľskej služby   43,-Sk
 
 
               
 
 
Dodatok č.I k VZN č.2/2004  o spôsobe úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu  bol schválený  Uznesením č. VI./2004 – B/9  Obecným zastupiteľstvom dňa  10.12.2004.
 
Dodatok č.I k VZN č.2/2004  o spôsobe úhrady , o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú
službu   nadobúda účinnosť dňa 1.1.2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: Ing.Peter T y d l i t á t, starosta obce Gajary
Vypracovala : Jaroslava Ivaničová
 
 
Gajary, dňa 09.12.2004
ÚvodÚvodná stránka