Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Cintorín

Ako postupovať v prípade úmrtia

Úmrtie doma

 1. bezodkladne kontaktovať lekára alebo pohotovosť na tel. čísle 112 a oznámiť úmrtie
 2. po prehliadke lekár vystaví List o prehliadke mŕtveho
 3. zavolajte pohrebnú službu
 4. ak nie je nariadená pitva, pohrebná služba prevezie telo z domu do svojho chladiaceho zariadenia; je potrebné pripraviť šaty, v ktorých bude zosnulý pochovaný
 5. ak je pitva nariadená, pohrebná služba telo prevezie na patologicko – anatomické oddelenie
 6. navštíviť pohrebnú službu, kde objednáte príslušné náležitosti k poslednej rozlúčke, nezabudnite na oblečenie pre zosnulého, jeho občiansky preukaz a list o prehliadke mŕtveho

Úmrtie v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení

 1. list o prehliadke mŕtveho vystaví príslušný lekár a telo sa väčšinou prevezie na patológiu
 2. zdravotnícke zariadenie posiela príbuzným oznam o úmrtí a dostanete informácie o úmrtí a mieste kde bolo telo prevezené
 3. pohrebná služba prevezie telo do svojho chladiaceho zariadenia
 4. príbuzní musia vyzdvihnúť osobné veci zosnulého
 5. navštíviť pohrebnú službu, kde objednáte príslušné náležitosti k poslednej rozlúčke, nezabudnite na oblečenie pre zosnulého, jeho občiansky preukaz a list o prehliadke mŕtveho

Úmrtie na inom mieste (napr. dopravná nehoda, násilná trestná činnosť, nešťastie)

 1. bezodkladne kontaktovať núdzovú linku 112
 2. lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich vlastné náklady prevezie zosnulého na patológiu
 3. príbuzní môžu byť prizvaní na identifikáciu nebohého
 4. následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu a zabezpečia všetky potrebné náležitosti spojené s poslednou rozlúčkou

Doklady potrebné k zabezpečeniu pohrebu, poslednej rozlúčky

 • Občiansky preukaz zosnulého
 • List o prehliadke zosnulého, ktorý vystaví lekár

Správa cintorína

  P5041360.JPGP5041363.JPGP5041364.JPGP5041373.JPG
 Služby obce Gajary:

 • Správa a údržba domu smútku a cintorína
 • Evidencia zmluv a prenájom hrobových miest

 

Jarmila Šírová
Kontakt:
tel.: 0911612325
00421 347797132
e-mail: jarmila.sirova@gajary.sk

Prevádzkové hodiny cintorina


Letné obdobie: apríl - október od 700hod. do 2100hod.
Zimné obdobie: november - marec od 800hod. do 1800hod.

Otváranie a uzamykanie cintorína zabezpečujú p. Vladimír Kováč

 

Ako postupovať v prípade poškodenia hrobu

Poškodenie hrobu, resp. jeho príslušenstva ohlasuje nájomca hrobu orgánom činným v trestnom konaní, ktoré v závislosti od výšky spôsobenej škody posúdia či ide o trestný čin alebo priestupok.

Ak je zistený páchateľ, môže sa škoda vymáhať od neho. V prípade, že poškodenie hrobu zaregistruje správca cintorína oznámi to nájomcovi hrobu.

V zmysle prevádzkového predpisu pohrebísk, nezodpovedá prevádzkovateľ za škody, ktoré nezavinil svojim konaním. Obec Gajary preto nájomcom hrobových miest odporúča, aby si hroby, vrátane ich príslušenstva, poistili.

 


 
ÚvodÚvodná stránka