Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Gajary

Veselé Vianoce

Vesele_Vianoce.png


 

Výsledky: Komunálne voľby 2018

Komunalne-volby-2018.jpg

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Gajary – 10.11.2018

Volebná účasť

 

Starosta obce Gajary

1. Bc. Ing. Martin Rybecký            760

2. Ing. Peter Tydlitát                      520

 

Obecné zastupiteľstvo v Gajaroch

 

Bc. Martin Zelenka                         665

Ing. Marek Fajkoš                          649

Ing. Elena Bukovská                      634

Bc. Ing. Martin Rybecký                 574

Ing. Juraj Sláma                             533

Ilija Milakovič                                  480

Stanislav Kovarovič                        437

Jozef Jurkovič                                 414

Ján Čepička                                    400

Paul Mlynarčik                                378

Roman Jurkovič                              338

Vladimír Hrubý                                337

Ignác Suchánek                              292

Martin Škařupa                               207

Leonard Dani                                  193

Irena Slobodová                             193


 
 


 

Zimná údržba miestnych komunikácií - Výzva

imagesCA0CMDOS.jpgVyzývame všetkých občanov našej obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby odhŕňania snehu. Žiadame občanov, ktorých automobily tvoria prekážku na cestách a chodníkoch, aby parkovali svoje automobily vo dvoroch, či garážach, nakoľko je potrebné zabezpečenie priechodnosti komunikácií a priestranstiev. Výzvu smerujeme tiež k tomu, aby sa pri zimnej údržbe komunikácií nevyskytli prípadné škody na automobiloch a inom majetku, za ktoré pri neuposlúchnutí tejto výzvy si bude niesť zodpovednosť každý majiteľ sám.

Ďakujeme za pochopenie.

Starosta obce.

 


 

Oznam pre majiteľov psov

vlčiak 3.jpg Obec Gajary, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Gajary, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.
Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.
Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.  Ako chovateľ nesiete zodpovednosť!


 

 

 

„Bicykel si získal pevné miesto v našej spoločnosti, najekologickejší dopravný prostriedok, nástroj zábavy, nástroj ktorý prostredníctvom Petra Sagana preslávil našu krajinu po celom svete.  Posledný trend cyklistiky je jazdenie pumpovaním, bez pedálovania.  Jazdec využíva zemskú príťažlivosť, na dráhe vytvorenej z vĺn a klopených zákrut pohybom tela rozbieha svoj bicykel. Tento trend si získava obrovské množstvo fanúšikov po celom svete. Jazdci všetkých vekových kategórií na odrážadlách, horských bicykloch aj BMXkách využívajú takzvaný Pumptrack na zdokonaľovane svojej techniky“.

 

28. apríla 2018 bude pumptracková dráha o 11:00 hod oficálne otvorená

1 dráha.jpg2.dráha.jpg


 

Upútavky na oznamy

Oznam-zabezpečenie trvalého označenia psa transpondérom (čipom)

i_5265779.jpg

Obec Gajary v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o veterinárnej starostlivosti“)
o z n a m u j e
vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:
zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 Zákona o veterinárnej starostlivosti transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do ...viac...


 

Info/ Daňové priznanie z nehnuteľností

info panáčik.jpg


Upozornenie
 
Obecný úrad v Gajaroch upozorňuje občanov, že v termíne do 31. januára 2019 sú povinní podať daňové priznanie prípadne čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností tí občania, ktorí v roku 2018:
– nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne boli k 01.01.2019 zapísaní v katastri nehnuteľností
– predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníct ...viac...


 

Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky

ponuka práce.jpg


 
Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky
 
 
 
     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na referáte poradenskopsychologických služieb.
     Na úseku sociálnoprávnej ochrany: 2 voľné štátnozamestnanecké miesta
     Na úseku sociálnej kurately: 1 voľ ...viac...


 

Parkovanie

Vážení občania,
Žiadame Vás, aby ste neparkovali svoje osobné automobily na chodníkoch pri Vašich domoch. Takýmto konaním obmedzujete chodcov a bezpečnosť cestnej premávky.
Státie na chodníku je povolené len v prípade, ak ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5m.
Vyzývame Vás, aby ste boli ohľaduplní voči chodcom a rešpektovali zákon o cestnej premávke. V prípade, že sa situácia nezmení bude celá vec postúpená Polícii SR. ...viac...


 

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

webygroup

Úvodná stránka